Teollisuuden uutisia

 • Kuinka nopeasti arvioida COD-vesinäytteiden pitoisuusalue?

  Kun COD:tä havaitaan, kun saamme tuntemattoman vesinäytteen, kuinka nopeasti ymmärtää vesinäytteen likimääräinen pitoisuusalue?Lianhua Technologyn vedenlaadun testausinstrumenttien ja -reagenssien käytännön soveltaminen tietäen veden likimääräisen COD-pitoisuuden...
  Lue lisää
 • Tunnista kloorijäännös vedestä tarkasti ja nopeasti

  Jäännöskloorilla tarkoitetaan sitä, että kun klooria sisältäviä desinfiointiaineita on laitettu veteen, sen lisäksi, että osa kloorin määrästä kuluu vuorovaikutuksessa veden bakteerien, virusten, orgaanisten aineiden ja epäorgaanisten aineiden kanssa, loppuosa desinfiointiainemäärästä klooria kutsutaan r...
  Lue lisää
 • Elohopeaton paine-ero BOD-analysaattori (Manometria)

  Elohopeaton paine-ero BOD-analysaattori (Manometria)

  Vedenlaadun seuranta-alalla uskon, että kaikkien pitäisi olla kiehtovia BOD-analysaattorista.Kansallisen standardin mukaan BOD on biokemiallinen hapenkulutus.Prosessissa kulutettu liuennut happi.Yleisiä BOD-ilmaisumenetelmiä ovat aktiivilietemenetelmä, coulometri...
  Lue lisää